François Schuiten

Biografie

François Schuiten werd geboren in Brussel (BE) in 1956 en is een Belgische striptekenaar en leraar striptekenen aan het Sint Lucas Instituut te Brussel. Hij werkte met zijn broer Luc, Claude Renard en sinds 1981 met Benoît Peeters aan de realisatie van de serie stripboeken “The Dark Cities”. Zijn werk werd geprezen voor de grote grafische kwaliteit en de originaliteit van het beeldverhaal n.a.v. het International Comics Exhibition festival in Angoulême in 1985. Men vindt werken van Schuiten terug in openbare ruimtes te Brussel en te Parijs. Schuiten’s grafische beelden onthullen een wereld waarin realistische en utopische architectuur naast elkaar bestaan. Ten aanzien van deze impostante achtergrond lijken de actie’s van de personnages, alhoewel emblematisch, bijna bespottelijk.

Delen:

François Schuiten kunstwerken

Scroll